ปรับแต่งดีไซน์แม่แบบ Shopify เพิ่มฟังก์ชั่นรูปภาพ วิดีโอ ข้อความแสดงผลบนหน้าเว็บ

ปรับแต่งแม่แบบ Shopify เพิ่มฟังก์ชั่นการแสดงผลบนหน้าเว็บ บริการปรับแต่งแม่แบบ Shopify แต่งฟังก์ชั่นภายในของระบบแม่แบบ รูปจากทีมโปรแกรมเมอร์ของเรา


สามารถใช้ภาษาหน้าจัดการ หน้าบ้านเว็บ เป็นภาษาไทยได้ เพิ่มช่องให้ใส่รูปได้ หรือดีไซน์ให้สามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมตามต้องการได้ ทั้งรูปภาพ วิดีโอ และข้อความ

เพิ่ม Youtube Video เพิ่มรายละเอียดของแต่ละย่อหน้าและมีการ fix รูปแบบฟอนต์ของตัวอักษรรวมทั้งขนาดที่แสดงผล


เพิ่มส่วนของรูปภาพ ที่สามารถใส่เพิ่มเติมตามจุดต่างๆ ตามหน้าเว็บที่ดีไซน์ ในจุดนี้ สามารถใส่กล่องสำหรับเพิ่มข้อความลงไปได้

เพิ่มส่วนของการแสดงผลด้านข้าง (Sidebar) สำหรับใส่รูปต่างๆ ให้เจ้าของเว็บหรือผู้ดูแลเว็บสามารถเข้าไปใส่ได้เอง อาจเป็นเรื่องของการ tracking สินค้า เรื่องของการติดต่อร้านค้า ขั้นตอนการสั่งสินค้า รวมถึง โซเชียลมีเดียต่างๆ