Category: Shopify Developer

Shopify Order Process module เพิ่มรูปวิธีการสั่งซื้อที่โดดเด่นไปที่เมนู

Shopify Order Process module เพิ่มรูปวิธีการสั่งซื้อที่โดดเด่นไปที่เมนู หากคุณต้องการเพิ่มรูปใดๆ ไปที่เมนูของคุณ ทางเราสามารถจัดทำให้ได้ครับ

หน้าแจ้งวิธีการสั่งซื้อเป็นอีกหน้าหนึ่งที่สำคัญที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทางเราสามารถเพิ่มรูปภาพที่โดดเด่นให้กับวิธีการสั่งซื้อของคุณให้ลูกค้าเห็นได้ชัดเจนขึ้น งานนี้ทางเราทำตามความต้องการของท่านได้