CRM – Ecommerce

ปรับแต่งระบบ CRM ให้กับองค์กรที่ต้องการออก Quotation, Sale Order และ Invoice ผ่านระบบและผ่าน App รวมถึงการใช้ Application ในการออกไปพบลูกค้า ให้ที่หน้างานสามารถบันทึก GPS ดูตำแหน่งที่อยู่ได้


ด้าน E-Commerce อาจไม่มีการไปพบลูกค้าหน้างานเนื่องจากส่งสินค้าให้ลูกค้าก็จบกัน งานนี้เป็นการขายสินค้าและติดตามการให้บริการหลังการขายทั้งที่จุดหน้างานกับหลังงาน

สามารถประยุกต์ใช้กับ E-Commerce โดยบันทึกข้อมูลลูกค้า ทราบสถานที่อยู่ของลูกค้าผ่าน GPS และ เก็บบันทึกเคสการ support หรือบริการหลังการขายกับลูกค้าแต่ละเจ้าได้

Flat lay of business concept

E-Commerce บางแห่งที่ใช้พนักงานส่งสินค้าขององค์กรออกไปส่งของเองหรือมีการไปส่งของและบริการลูกค้าถึงที่ สามารถใช้ได้
เหมาะกับร้านค้า E-Commerce ขนาดใหญ่ ที่มีพนักงานหรือมีบุคคลากรที่พร้อมและใส่ใจในการจัดเก็บ เคส (Case) ต่างๆ ของลูกค้า เพื่อทำการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ