All Development

บริการพัฒนาและปรับแต่งช็อปปิฟาย (Shopify Development) โดยนักพัฒนา (Developer) การพัฒนาและปรับแต่งหลายส่วนราคาไม่แน่นอนกรุณาติดต่อก่อนการสั่งซื้อและชำระเงิน

เราได้ทำการพัฒนาและปรับแต่งแม่แบบ Shopify ในหลายจุด เรายินดีต้อนรับนักพัฒนาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา การพิจารณารับผู้เข้าร่วมและการมอบหมายงานให้ทำ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางเรา 

ด้านล่างบางบริการเป็นเพียงการแก้ไขแม่แบบเล็กๆน้อยๆ ซึ่งตั้งราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับเนื้องานที่เราต้องรับผิดชอบ ประสานงานและดูแลให้มีคุณภาพดีและถูกใจลูกค้า เบื้องหลังเราทำงานกันอย่างหนักเพื่อให้แต่ละจุดออกมาสมบูรณ์ที่สุด หลายงานที่ต้องมีการทำการทดสอบหลายรอบในการใช้งาน และหลายงานที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ดีที่สุด การทำงานนี้จึงต้องประเมิณราคาตามความต้องการของท่าน (Requirements) ว่าท่านต้องการทำอะไร


การหาผู้เชี่ยวชาญงานจริงๆ หลายครั้งที่ทำได้ไม่ง่าย เนื่องจากผู้เขียนโปรแกรมและนักพัฒนาแต่ละท่านมีความสามารถแตกต่างกัน บางท่านทำจุดหนึ่งได้ดีมากและรวดเร็วมาก โดดเด่นกว่าใคร แต่อาจไม่สามารถทำอีกจุดหนึ่งให้สำเร็จได้ เนื่องด้วยการศึกษาในภาษาคอมพิวเตอร์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโค๊ดและการจัดการกับระบบที่แตกต่างกันออกไป